• Cykelguide for Rudersdal

  ”Den gode cykelvej – En Cykelguide for Rudersdal Kommune”

 • Flere buspassagerer

  Ny udredning

 • Modul-vogntog

  Miljø og trafiksikkerhed

 • Skolelukninger og transport

  Transport af elever til nye skoler kan blive så dyrt, at de penge man sparer på at lukke en skole, bliver ædt op

 • Visioner for fremtidens godstransport

  Projektet FREIGHTVISION

 • Effektiv byggelogistik

  Effektiv byggelogistik i praksis

 • En regional timemodel

  Tilgængelighed til superlyntogsstationerne

 • Ny national kortlægning af vejstøj

 • Mobilisten

  Fra bil til kollektiv trafik

 • TPrejsetid

  Et værktøj der kan vise komplicerede analyser på en let forståelig måde

 • Stationsnærhed på jysk

  Tydelig sammenhæng mellem transportadfærd, lokalisering og bystruktur

 • LO-PINOD

  Logistics Optimisation for Ports

 • Evaluering af ITS-systemer

  Brugerne er tilfredse, og vil have mere

 • Ny Midtjysk motorvej - Trafikberegninger

 • Nordhavnstunnel i København - Trafikberegninger

 • Trafik og mobilitet i Roskilde Midt

 • Østlig Ringvej (Havnetunnel) i København - Trafikanalyser

 • Ny metrolinje til Sydhavnen

 • Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler

 • Forundersøgelse af letbane på Frederikssundsvej

 • Fremme af gods på bane

 • Benchmarking af Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur

 • Sydtrafik trafikplan 2014-2018

 • Cyklister
 • Case - Midtjylland
 • Case - Modulvogntog
 • Vejskilt - by slut
 • Freightvision
 • 4023551-byggeplads _business
 • Danske regioner
 • Høreværn
 • Mobilisten
 • Tilgængelighed
 • Togskilt Horsens
 • Hanstholm Havn
 • Betalingsring
 • Ny Midtjysk Motorvej - Trafikberegninger
 • Nordhavnstunnel I København - Trafikberegninger
 • Trafik Og Mobilitet I Roskilde Midt
 • Østlig Ringvej (Havnetunnel ) I København - Trafikanalyser
 • Ny Metrolinje Til Sydhavnen
 • Kollektiv Transport Til Hillerød Og Hvidovre Hospitaler
 • Forundersøgelse Af Letbane På Frederikssundsvej
 • Fremme Af Gods På Bane
 • Benchmarking Af Hovedstadsregionens Trafikale Infrastruktur
 • Sydtrafik Trafikplan 2014-2018
 • Se hele casen her

  For Rudersdal kommune har vi lavet en web-baseret cykelplanlægger som finder de bedste ruter, ved at kombinere kommunens kort med OpenStreetMap.

 • Se hele casen her

  Stor udredning om hvad der skal til for at flere bruger bussen

 • Se hele casen her

  Hvordan effektiviserer vi godstransporten på vej? Kan modulvogntog reducere antallet af lastbiler på vejene, reducere CO2-emissioner, forbedre udnyttelsen af kapaciteten og er de farlige i trafikken? Det er nogle af de spørgsmål, som Evaluering af forsøg med modulvogntog giver svar på.

 • Transport af elever skal beregnes rigtigt

  Mange kommuner overvejer at lukke skoler. I nogen tilfælde for at kunne spare penge. I andre tilfælde for at forbedre kvaliteten af undervisningen. Tetraplan har en række veludviklede værktøjer der kan belyse de transportmæssige konsekvenser af skolelukninger.

 • Se hele casen her

  Hvordan sikres økonomisk vækst og løses den stigende efterspørgsel på godstransport samtidig med at reducere emissioner, afhængighed af fossile brændstoffer og antallet af ulykker? FREIGHTVISION har udviklet scenarier, visioner og handlingsplaner for transport- og teknologipolitik for langdistance godstransport i EU frem til 2050.

 • Se hele casen her

  Projektet har til formål at reducere energiforbrug, emissioner og trængsel, samtidig med at det bidrager til at forbedring af byggeriets produktivitet og konkurrenceevne.

  Projektet har fokus på transport til, på og fra byggepladser.

 • Se hele casen her

  Med Danske Regioner som kunde, har vi opgjort danskernes tilgængelighed til de nye superlyntogsstationer. 

 • Se hele casen her

  Den seneste nationale støjkortlægning baseret på data fra 2012 er netop afsluttet. Kortlægningen af vejstøj viser, at ca. 723.000 boliger her i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Heraf er ca. 141.000 boliger stærkt støjbelastede, dvs. at lydniveauet er 10 dB højere end grænseværdien – altså 68 dB eller endnu højere.

 • Se hele casen her

  Hvad kan få bilister til at skifte til kollektiv trafik? Tetraplan vurderer potientialet i informationstiltag i forhold til overflytning, økonomi og risiko. Og vi vurderer konkrete cases og muligheden for at udrulle tiltagene i større skala.

 • Se hele casen her

  Tetraplan har udviklet en tilgængelighedsmodel, der på en let forstålige måde fx kan vise hvilke områder, som kan nås inden for forskellige tidsintervaller. Samtidig kan modellen også beregne, hvor mange der bor og/eller arbejder i de pågældende områder.

 • Se hele casen her

  Analyser af transportadfærden i Trekantområdet viser, at der er potentiale for flere kunder i den kollektive trafik. Transportvaneundersøgelsen (TU) kan bruges til at analysere sammenhænge mellem transportadfærd, lokalisering og bystruktur. Og meget andet!

 • Se hele casen her >

  Tetraplan har udviklet nye transportkoncepter i Nordsø-området for Hanstholm Havn, der er partner i LO-PINOD projektet.

  LO-PINOD udfordrer eksisterende tilgange til fragtdistribution og tilbyder et mere bæredygtigt og effektivt alternativ.

 • Se hele casen her

  Hvordan leder intelligente transportsystemer (ITS) trafikken, og hvordan reagerer brugerne? Vi kvantificerer de trafikale effekter og evaluerer brugernes tilfredshed med ITS-systemer.