Benchmarking Af Hovedstadsregionens Trafikale Infrastruktur

Benchmarking af Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur

Hovedstadsregionen er en international storbyregion og konkurrerer med andre Europæiske storbyregioner. Derfor er der, som en del af en større analyse af regionens rolle som international storbyregion, gennemført en sammenligning af regionens trafikale infrastruktur med andre storbyregioner i Nordeuropa. Sammenligningen omfattede både den interne trafikinfrastruktur i regionen og forbindelserne til udlandet, både i forhold til person- og godstransporten.  Helt konkret er seks nordeuropæiske regioner er sammenlignet på udbuddet af infrastruktur for både vej og bane, sat i relation til regionenernes udstrækning og befolkning. Benchmarkingen peger på, hvor er der ligheder og forskelle regionerne imellem, og dermed også på hvilke områder hovedstadsregionen står stærkt og svagt på.

Kunde: Region Hovedstaden, 2014