Cyklister

Cykelguide for Rudersdal

”Den gode cykelvej – En Cykelguide for Rudersdal Kommune”

Tetraplan har udviklet en interaktiv cykelguide for Rudersdal Kommune, som skal gøre det nemt for børnene og deres forældre at finde de bedste cykelveje i deres daglige transport. Cykelguiden ligger på Internettet og giver borgerne mulighed for at finde både den korteste cykelrute fra hjem til skole og andre mål i kommunen, og en rute som er prioriteret i forhold til, hvor der er cykelfaciliteter, men også inddrager (bil)trafikmængder og trafiksikkerhed.

Samtidig giver cykelguiden en række oplysninger som er særligt relevante for cyklister - både i planlægningen af den aktuelle rute, men også oplysninger om vejrforhold, lygtetændingstider mv.

For at kunne foreslå "den gode cykelvej" mellem mål i kommunen har vi udviklet en ny rutevalgsalgoritme, som tager hensyn til omfanget og karakteren af cykelfaciliteter i kommunen. I beregningsnettet indgår det samlede vej- og stinet inkl. skovstier og øvrige rekreative stier. I algoritmen er indbygget en omkostningsfunktion, hvor alle strækninger i nettet får tilknyttet en omkostning afhængig af typen af evt. cykelfaciliteter, biltrafikkens størrelse (ÅDT), om strækningen er uheldsbelastet, om der er bustrafik på strækningen etc. Rutevalgsberegningen vil altid tilstræbe at vælge en rute, som i størst muligt omfang vælger veje med cykelstier. For eksempel har strækninger med cykelsti en lav omkostning, og veje med meget trafik uden cykelfaciliteter en høj omkostning. Krydsene indgår også i omkostningsfunktionen, så eksempelvis "sikre" signalregulerede kryds får en lavere omkostning end "usikre" prioriterede kryds.

For at kunne lave ruter udenfor kommunen er vejnettet suppleret med data fra OpenStreetMap.

Prøv cykelguiden her.

Cykelguiden er udviklet sammen med Kofoed og Co.