4023551-byggeplads _business

Effektiv byggelogistik

Effektiv byggelogistik i praksis

Projektet har fokus på transport til, på og fra byggepladser af materialer, materiel, jord og affald.

Projektet har til formål at reducere energiforbrug, emissioner og trængsel, samtidig med at det bidrager til at forbedring af byggeriets produktivitet og konkurrenceevne.

Projektet udføres i fem indbyrdes koordinerede aktiviteter:

  1. Afprøvning på flere byggesager af effektiv byggelogistik
  2. Vejledning i effektiv byggelogistik med produktivitetsforbedringer
  3. Udvikling af logistikkoncepter, transportstyring, kalisering og lagerhoteller
  4. Benchmarking af sagernes forbedringer og perspektivering på landsplan
  5. Uddannelse i effektiv byggelogistik med dokumenteret kompetenceløft.

Tetraplan er partner i projektet og har ansvar for benchmarking af transport og logistik. 

Projekt partnerne er Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Teknologisk Institut, Tetraplan A/S og PKEConsult. Projektet har et budget på 6.8 mio. kr. og er finansiereret af Trafikstyrelsen, Real Dania og Grundejernes Investeringsfond

Se mere her