Danske regioner

En regional timemodel

Tilgængelighed til superlyntogsstationerne

Med Danske Regioner som kunde, har vi opgjort danskernes tilgængelighed til de nye superlyntogsstationer. Stationerne vil blive rygraden i den nye timemodel, der vil forkorte rejsetiden mellem landsdelene markant.

Beregningerne viser bl.a. at 39% af alle danskere vil kunne nå én af stationerne med kollektiv trafik fra sin bopæl indenfor 30 minutter. Men beregningen viser også væsentlige regionale forskelle. F.eks. er det 60% af befolkningen i Region Hovedstaden, der kan komme til en superlyntogsstation på under 30 minutter fra bopælen, mens det tilsvarende tal for Region Sjælland kun er 2%.

Til arbejdet har vi udført beregninger med vores model TPRejsetid. Modellen beregner tilgængeligheden i form af rejsetid med kollektiv trafik og bil til de udpegede superlyntogsstationer. Modellen omregner desuden de geografiske beregninger til nøgletal i form af antal indbyggere og arbejdspladser, der befinder sig i de forskellige tidsintervaller. Vi har desuden anvendt TPRejsetid i en lang række andre analyser. Blandt andet tilgængelighed til udvalgte hospitaler og ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden.

Du kan læse mere om Danske Regioners udspil her.