Betalingsring

Evaluering af ITS-systemer

Brugerne er tilfredse, og vil have mere

Hvordan leder ITS-systemer trafikken, og hvordan reagerer brugerne? Både de professionelle brugere og trafikanterne er tilfredse med ITS-systemerne, og de vil gerne have mere.

Vi tæller, spørger, lytter og analyserer
Evalueringerne inkluderer både kvalitative metoder og analyse af kvantitative data:

  • Trafikale effekter – på strækningen og på parallelruter
  • Trafiksikkerhed – uheld før og under anlægsperioden
  • Tilfredshed blandt de ”professionelle” – interview med tilsyn, entreprenører, beredskab og T.I.C.
  • Tilfredshed blandt trafikanter – via spørgekort til flere tusinde bilister

ITS-systemet på Holbækmotorvejen var simpelt og bestod alene af variable hastighedstavler. På Østjyske Motorvej ved Vejle inkluderer systemet også informationstavler som sammen med hastigheds- og vognbanetavler bruges til at regulere, advare og informere trafikanterne i anlægsperioden.

Uafhængig rådgivning og høj kvalitet
Vejdirektoratet benytter forskellige systemer til at lede trafikken (ITS-systemer), når de udvider motorvejsnettet. Tetraplan indgår i et konsortium, som rådgiver Vejdirektoratet om ITS på statsvejene. I dette konsortium gennemfører vi uvildig evaluering og rådgivning af høj kvalitet. Og vi giver Vejdirektoratet et godt grundlag for at udvikle og optimere fremtidige ITS-systemer på statsvejnettet.