Case - Midtjylland

Flere buspassagerer

Ny udredning

Målsætningen om 50 % vækst i antal personkilometer i busserne inden for de næste 20 år er meget ambitiøst. Målet kan imidlertid komme meget tættere på, hvis trafikselskaber, kommuner og regioner bruger hele paletten af kendte virkemidler, samtidig med, at staten lykkes med at nå de mål, der er sat for jernbaneområdet. Bustrafikken skal have tilføret næsten 1,5 mia. kr. ekstra årligt. Med andre ord kræver det en markant øget økonomisk satsning, hvis man skal nå bare nogenlunde i mål med den grønne transportpolitik på busområdet. Og en bevidst satsning fra alle parter: Trafikselskaber, kommuner, regioner og staten.

Udredningen er gennemført af Tetraplan og Incentive Partners, Og bestilt af Danske Regioner, Kommuners Landsforening og Trafikselskaberne i Danmark.