Fremme Af Gods På Bane

Fremme af gods på bane

Der er behov for at få mere godstransport på bane. Derfor er der lavet en stor analyse for Trafik- og Byggestyrelsen med fokus på at udvikle løsninger, der kan sikre mere godstransport på bane. Analysen omfattede en kortlægning af og interview med 200 store danske virksomheder, med stor godsomsætning, der potentielt kan overflyttes fra vej til bane. Derudover er der lavet analyser af konkrete cases af både traditionel og intermodal banegodstransport. Formålet var at afdække forskelle og ligheder i pris og kvalitet mellem banegods- og vejgodsløsninger for at kunne udpege tiltag, der kan løfte banegodstransporten fremadrettet. Løsninger og resultater har været diskuteret i en række fora og vil indgå i kerne af det fremtidige arbejde med banegodstransporten.

Kunde: Trafikstyrelsen, 2015