Kollektiv Transport Til Hillerød Og Hvidovre Hospitaler

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler

I forlængelse af forslag om af lægge hospitaler sammen er der gennemført en analyse af kvaliteten af den kollektive trafikbetjening af Hillerød og Hvidovre hospitaler. Udgangspunktet er at de to hospitaler i de kommende år skal fungere som sygehuse for et større opland. Dermed får mange patienter og ansatte længere transportafstand til hospitalerne. Analysens hovedfokus var på de ansatte og patienters mulighed for at komme med kollektiv trafik til de to hospitaler. I analysen blev der udviklet metoder og planlægningsmetodikker, som giver et solidt grundlag for at målrette og prioritere tiltag, der kan forbedre og tilpasse den kollektive trafik til de udfordringer den nye sygehusstrukturer giver. 

Kunde: Region Hovedstaden, 2014