Hanstholm Havn

LO-PINOD

Logistics Optimisation for Ports

Tetraplan har udviklet nye transportkoncepter i Nordsø-området for Hanstholm Havn, der er partner i LO-PINOD projektet

LO-PINOD udfordrer eksisterende tilgange til fragtdistribution og tilbyder et mere bæredygtigt og effektivt alternativ. Gennem forbedringer på nærskibstrafik- ruter, lokale havne og deres forbindelser til baglandet fremmer LO-PINOD en bredere anvendelse af søtransport i Nordsø-området. Øget brug af lokale havne vil skabe bedre balance i Europas transportnet, reducere trængsel på vejene, understøtte regional udvikling og give mere bæredygtig godstransport på skib.

Se LO-PINOD´s hjemmeside her