Mobilisten

Mobilisten

Fra bil til kollektiv trafik

Forbedret information kan få bilister til at stille bilen og tage toget. Spørgsmålet er hvilke informationtiltag, der virker bedst? Hvad prisen er, og hvor godt de virker?

Et eksempel: Planlagte nedbrud
Planlagte nedbrud handler at få bilister til at skifte fra bil til tog ved strategisk at udnytte større anlægsarbejder og supplere med Mobility Management-tiltag. Anlægsarbejdet, der nedsætter vejkapaciteten midlertidigt, suppleres af en vifte af målrettede Mobility Management-tiltag, der fungerer som en gulerod for at få bilisterne til at skifte fra bil til tog. Effekten er både et markant midlertidigt skifte og et mindre varigt skifte fra bil til tog.

 
 

 

Hvad betyder bedre information?!
Projektet afdækker forskellige typer informationstiltag, der kan flytte bilister over i tog. Vi analyserer tiltagenes effekt i forhold til overflytning, økonomi og risiko. Og vi vurderer konkrete cases og muligheden for at udrulle tiltagene i større skala.

Tetraplan kvalificerer informationstiltag i forhold til potentiale for overflytning, økonomi og risiko. Her i en opgave for Vejdirektoratet og DSB i samarebjde med Incentive Partners.