Case - Modulvogntog

Modul-vogntog

Miljø og trafiksikkerhed

Kan modulvogntog være med til at reducere emissioner fra vejtransporten?
For at vurdere direkte og indirekte effekter på trængsel, miljø og trafiksikkerhed ved anvendelse af modulvogntog (lastbiler op til 25,25 m) har Folketinget vedtaget at gennemføre et 3-årigt forsøg med modulvogntog på begrænsede dele af det danske vejnet.

Forsøget kører fra 2008 til og med 2011 og undervejs registreres udbredelsen og brugen af modulvogntog, samtidig med at forskellige effekter på bl.a. trafikken, miljøet og trafiksikkerheden undersøges. Til sidst indgår det i en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne ved anvendelse af modulvogntog, samt hvilke effekter det har for godstransporten.

Tetraplan arbejder med at:

  • Indsamle data og analysere data fra forskellige kilder
  • Gennemføre interviews med virksomheder og chauffører
  • Gennemføre fokusgruppeinterviews med forskellige grupper af interessenter
  • Løbende at vurdere effekterne ved anvendelse af modulvogntog