Nordhavnstunnel I København - Trafikberegninger

Nordhavnstunnel i København - Trafikberegninger

Der er udført trafikberegninger for en Nordhavnstunnel i København, som en forlængelse af Nordhavnsvej til Nordhavnen. Trafikmodelberegningerne indgik i VVM-undersøgelsen for projektet og er udført med trafikmodellen OTM version 6.0.  Beregningerne er lavet for at belyse alternative projektforslag for tunnelen og for forskellige udbygningsgrader, i forhold til et nyt byområde i Nordhavnsområdet. Arbejdet omfattede opstilling og kodning af beregningsforudsætninger for 2025, gennemførelse af trafikberegninger, samt udarbejdelse af en sammenfattende rapport med præsentation af resultaterne for de enkelte scenarier. 

Kunde: Vejdirektoratet. 2015