Ny Midtjysk Motorvej - Trafikberegninger

Ny Midtjysk motorvej - Trafikberegninger

Der er trængsel på den Østjyske Motorvej. I den forbindelse er der lavet trafikberegninger for 13 alternative bygningsforslag til en ny Midtjysk motorvej. Trafikmodelberegningerne er udført med Landstrafikmodellen. Arbejdet omfattede kodning af scenarierne, gennemførelse af trafikberegninger samt udarbejdelse af en sammenfattende rapport med beskrivelse af de trafikale konsekvenser ad enkelte udbygningsscenarier.

Kunde: Vejdirektoratet, 2015