Østlig Ringvej (Havnetunnel ) I København - Trafikanalyser

Østlig Ringvej (Havnetunnel) i København - Trafikanalyser

Der er trængsel på vejene gennem de centrale dele af København. I den forbindelse er der gennemført trafiktrafikmodelberegninger for en række scenarier, til belysning af de trafikale og miljømæssige konsekvenser af en Østlig Ringvej (Havnetunnel) i København. Arbejdet omfattede desuden opgørelse af det mulige bruttoprovenu og de trafikale effekter ved opkrævning af brugerbetaling for benyttelse af vejforbindelsen. Trafikmodelberegningerne er gennemført med trafikmodellen OTM 5.4. 

Kunde: Transportministeriet, 2013