Perspektivanalyse Af Trends I Samfundsudviklingen

Perspektivanalyse af trends i samfundsudviklingen

Hvor hurtigt udvikler samfundet sig? Der er lavet perspektivanalyse af 3 trends i samfundsudviklingen: Internet og app baseret mobilitet, Urbanisering og affolkning, Rastepladser på statsvejnettet. Formålet var at fastlægge effekterne af samfundsudviklingerne for trafikken på statsvejnettet frem til 2030. Både i forhold til hvor hurtigt de kan påvirke trafikken, i hvilke retninger udviklingen kan gå og om der kan ske større spring i udviklingen. Analyserne er udført gennem omfattende dataindsamling af fx statistiske data, rapporter, videnskabelige artikler og interview. Med det udgangspunkt har vi identificeret drivkræfterne, der ligger bag samfundsudviklingerne og analysereret dem for at kunne kvalificere deres udvikling.

Kunde: Vejdirektoratet, 2015