Togskilt Horsens

Stationsnærhed på jysk

Tydelig sammenhæng mellem transportadfærd, lokalisering og bystruktur

Bystruktur og lokalisering af boliger, arbejdspladser og detailhandel afspejler sig i transportmønstrene i Trekantområdet. Både i pendlingen og for øvrige turformål. Og der er potentiale for flere kunder i den kollektive trafik, hvis arbejdspladser og indkøbsmuligheder i højere grad koncentreres i de centrale byområder.

Rette arbejdsplads på rette sted
Pendling med bil reduceres med 3-4 %, hvis antallet af arbejdspladser fordobles i de centrale byområder i Trekantsområdet. Det svarer til 6.500-8.700 færre bilture pr. døgn. Tilsvarende kan bilturer til indkøbsformål reduceres med 6 % eller 11.400 færre bilture pr. døgn.

Analysen viser, at arbejdspladser og indkøbsmuligheder i højere grad skal koncentreres i de centrale byområder, hvis man ønsker flere kunder i den kollektive trafik eller på cykel.

TU-data: transportadfærd og lokalisering
Analysen af transportadfærd i relation til lokalisering i Trekantområdet viser, at et stationsnærhedsprincip tilpasset efter lokale, jyske forhold er relevant i forhold til kommuneplanlægningen.

Analysen er baseret på data fra Transportvaneundersøgelsen (TU), og den sætter tal på sammenhængen mellem transportadfærd, lokalisering og bystruktur. Og er genneført for Trekantområdet Danmark.