Sydtrafik Trafikplan 2014-2018

Sydtrafik trafikplan 2014-2018

Sydtrafiks trafikplan 2014-2018 blev til i et samarbejde med kommunerne og Region Syddanmark. Opgaven bestod i at organisere arbejdet i hele processen – dvs. hele vejen fra formulering af temaer, over udarbejdelse af det materiale der er sat til diskussion, afholdelse af og opsamling fra workshops og temamøder og endelig udarbejdelse af trafikplanen. 

Kunde: Sydtrafik, 2014