Tilgængelighed

TPrejsetid

Et værktøj der kan vise komplicerede analyser på en let forståelig måde

Tetraplan har udviklet en tilgængelighedsmodel, der på en let forstålige måde fx kan vise hvilke områder, som kan nås inden for forskellige tidsintervaller. Samtidig kan modellen også beregne, hvor mange der bor og/eller arbejder i de pågældende områder.

Andre eksempler:

  • Kortlægge rejsetider
  • Sammenligne rejsetider mellem bil og kollektiv transport
  • Udpege skiftesteder mellem transportmidler
  • Udpege potentielle placeringer af Parkér og rejs anlæg

Resultaterne illustreres i let forstålige farvekodede kort, der fx kan vise rejsetiden fra et sted til et andet via det offentlige vejnet og/eller kollektiv trafik.

TPrejsetid

Analyserne i modellen er baseret på fx befolkningsdata, virksomhedsdata, vejdata og kollektive køreplaner. Resultaterne kan udlægges på kort i forskellige størrelser af kvadrater afhængig af befolknings- eller arbejdspladstæthed.