Trafik Og Mobilitet I Roskilde Midt

Trafik og mobilitet i Roskilde Midt

De kommende års byudvikling i Roskilde Midt forventes at øge trafiktilstrømningen til byen markant. Derfor er der lavet en analyse af de trafikale udfordringer i Roskilde Midt og der er også set på mulighederne for at løse kapacitetsproblemerne i de centrale kryds og strækninger omkring selve Bymidten. Arbejdet indeholdt bl.a. trafikmodellering og kapacitetsberegninger for en række udpegede problemsteder. 

Kunde: Roskilde Kommune, 2015