Freightvision

Visioner for fremtidens godstransport

Projektet FREIGHTVISION

Med udgangspunkt i behovet for at reducere emissionerne fra transport og stigende trængsel på den europæiske transportinfrastruktur, står EU overfor en række udfordringer på godsområdet: På den ene side at sikre fortsat økonomisk vækst og løse udfordringerne i forhold til en stadig stigende efterspørgsel på godstransport og på den anden side at reducere emissioner, afhængigheden af fossile brændstoffer, antallet af ulykker og andre negative effekter for miljø og befolkning.

I projektet har Tetraplan arbejdet med at:

  • Identificere og involvere relevante aktører
  • Lave fokusgruppeinterview
  • Identificere og analysere relevante nationale policy dokumenter og vigtige demonstrationsprojekter
  • Udvikle scenarier, visioner og handlingsplaner for transport- og teknologipolitik

FREIGHTVISION har udviklet en langsigtet vision og stærke anvendelige handlingsplaner for både transport- og teknologipolitik i samarbejde med de relevante aktører med henblik på at skabe en bæredygtig langdistance godstransport.