• Trafikprognoser

  Planlæg den fremtidige infrastruktur

 • Konsekvensvurderinger

  Fra viden til handling

 • Kollektiv transport

  Busser, tog og metro

 • Strategiske trafikplaner

  Planer på den lange bane

 • Godstransport

  Kortlægning og løsninger

 • ITS

  Intelligent trafikledelse og IT-løsninger

 • Trafikanterne

  Når man spørger, får man svar

 • Forskningsprojekter

  Tetraplan deltager i forskning

 • EU projekter og internationalt samarbejde

  Tetraplan er med når det gælder internationale opgaver

 • Trafikprognoser
 • Trafikale konsekvenser
 • S-tog forfra
 • Svendborgbanen
 • Lastbil- detalje med hjul
 • Traikprop
 • Trafikstatistik
 • Case - Era-net
 • Indgang
 • Læs mere her

  Trafikmodeller er et vigtigt redskab til at vurdere fremtidens trafikanlæg og trafikale betjening under forskellige forudsætninger.  Dermed kan beslutninger om den fremtidige trafikbetjening træffes på kvalificeret basis, ligesom trafikanlæggene kan dimensioneres med tilstrækkelig kapacitet til at imødegå den forventede efterspørgsel i fremtiden.

 • Læs mere her

  De trafikale konsekvenser af forskellige tiltag har mange aspekter: Støj, trafiksikkerhed, trængsel og andre miljøforhold. Vi kan hjælpe både med at forudsige, hvilke trafikale effekter man kan forvente, og til at vurdere om det så gik som forventet.

  Indenfor konsekvensvurderinger arbejder vi primært med:

 • Se hele casen her >

  Kollektiv transport handler om busser, tog og metro. Men først og fremmest om at transportere mennesker til og fra arbejde eller uddannelse, på indkøb, i fritiden og på besøg i weekender og i ferier.

 • Læs mere her

  Strategiske planer hjælper med at komme fra dagens situation frem til de mål, man har for en fremtidig situation. Strategiske planer bidrager til på et vidensbaseret grundlag at fastlægge hvilken kombination af virkemidler, der kan bringe udviklingen i en ønsket retning.

 • Læs mere her

  Velfungerende godstransportsystemer er centralt for samfundets udvikling. Leverancen af varer og virksomhedernes konkurrenceevne er afhængige af det. Men stigende trængsel og skærpede miljøkrav stiller store krav til udviklingen af et godstransportsystem, der er mere effektivt, både økonomisk og miljømæssigt.

 • Læs mere her

  ITS og IT-løsninger kan gøre livet lettere. ITS kan forbedre kapaciteten på det eksisterende vejnet, mindske antallet af uheld og give et bedre flow i trafikken. Og IT-løsninger kan lette dataindsamling om fx parkering eller fremkommelighed og understøtte planlægning via trafik- og støjmodeller.

 • Se hele casen her >

  Hvis man skal have styr på trafikanternes adfærd, er det ikke altid nok at tælle og registrere, hvor de færdes. Har man brug for at kende trafikanternes motiver, præferencer eller holdninger, er man nødt til at spørge dem.

 • Se hele casen her >

  Forskningprojekter giver ny viden. Derfor prioriterer vi at være med i en række forskningsprojekter, der også giver viden til vores danske og nordiske opgaver.

 • Ministerier, regioner, kommuner m. fl. bruger Tetraplan som partner

  Tetraplan er en god partner, når det gælder internationale projekter. Vi kan stille med et stærkt hold af særdeles erfarne konsulenter. Både når det gælder projekter i EU, og projekter der er interkontinentale.