INTERCONNECT

Bedre sammenhæng i Europa

INTERCONNECT handler om at skabe bedre sammenhæng mellem kort- og langdistance transportnetværk for at effektivisere passagertransporten i hele EU og samtidig reducere passagertransportens miljøpåvirkninger.

INTERCONNECT projektet blev afsluttet i sommeren 2011 og fokuserede på lokale og regionale forbindelser i forhold til langdistance passagertransport. Effektive koblinger mellem rejsers forskellige ben er vigtige særligt for de rejser, der bidrager mest til de regionale og nationale økonomier. For at skabe effektive koblinger er det nødvendigt at integrere transportnetværk og -services, både mellem forskellige transportmidler og mellem lokalt/regional og EU niveau. Projektet fokuserede på at nedbryde institutionelle barrierer, identificere mulige investeringer og nye metoder til at forbedre koblingerne. Det færdige resultat er en bredspektret værktøjskasse med værktøjer til at forbedre koblinger mellem kort- og lang distance passager-transportnetværk.

I projektet arbejdede Tetraplan med at:

  • Identificere data om transportvaner i EU lande
  • Identificere og analysere relevante nationale transportplaner
  • Lave casestudier
  • Identificere og involvere relevante aktører
  • Arrangere konference og lave fokusgruppeinterviews med relevante aktører
  • Sammenfatte projektets konklusioner og anbefalinger
  • Formidle projektets resultater

INTERCONNECT projektet blev finansieret af EU Kommissionens 7. rammeprogram og udført i et konsortium med seks internationale partnere. Læs om resultaterne og værktøjskassen og se præsentationer i linket til højre.