Lastbiler

Miljøbelastning

Godstransportens miljø og energi

Konkurrencen er hård på godsmarkedet. En høj kapacitets-udnyttelse på de enkelte transportmidler i godstransportkæder sikrer bedre økonomi hos transportvirksomhederne. Og en mindre miljøbelastning.

Beregning af miljøeffekter
Tetraplan har indenfor godstransportområdet opbygget en stærk kompetence til at vurdere de miljø- og energimæssige konsekvenser af at vælge forskellige transportløsninger / logistikløsninger. Vi bruger en konsistent, samfundsøkonomisk analysemetode til at sammenligne de miljø- og energimæssige konsekvenser af vej, bane og skibsbaserede løsninger. I international sammenhæng har vi deltaget i udviklingen af miljøberegningsværktøjet OMIT, der kan beregne miljøeffekterne af valg mellem forskellige transportformer i internationale transporter.

Konkurrenceevne og afgifter
Samtidig vinder nye afgifter som den tyske Maut frem. Tetraplan har stor erfaring med analyser af lastbilerhvervets internationale konkurrenceevne, og hvordan danske vognmænd kan imødegå effekterne af afgifterne for at sikre deres konkurrenceevne.