Traikprop

ITS

Intelligent trafikledelse og IT-løsninger

ITS og IT-løsninger kan gøre livet lettere. ITS kan forbedre kapaciteten på det eksisterende vejnet, mindske antallet af uheld og give et bedre flow i trafikken. Og IT-løsninger kan lette dataindsamling om fx parkering eller fremkommelighed og understøtte planlægning via trafik- og støjmodeller.

Tetraplan arbejder med mange typer af IT og ITS opgaver, bl.a: