Vejskilt - by slut

Digitale vejnet

Man kan regne med digitale vejnet

Et digitalt vejnet giver en sikker og solid basis for mange opgaver. Men der er mange at vælge imellem, der hver har sine svagheder og styrker.

De fleste af de IT værktøjer, vi arbejder med i Tetraplan, indeholder et digitalt vejnet. Det er en model af den virkelige verdens rigtige veje, stier og andre trafikale forbindelser og nettet kan være overordnet eller uhyre detaljeret afhængigt af, hvad det skal bruges til.

Forskellige digitale kort, forskellige styrker
For en lokal trafikmodel for en kommune er det ofte kun nødvendigt med et vejnet, som alene omfatter de overordnede veje, mens en cykelruteplanlægger skal vise alle de strækninger, hvor en cykel kan bruges: Altså både steder hvor man må cykle mod ensretningen, cykelstier, gangstier og trapper.

Tetraplan har arbejdet intensivt med digitale kort fra Eniro, Tele Atlas, NAVTEQ, Kort- og Matrikelstyrelsen og Open Street Map. Vi har derfor et indgående kendskab til de forskelige digitagle kort stærke og svage sider.