Udbud

Få de bedste tilbud i hus

Udbudsmaterialer kan være en jungle. Et solid beskrivelse giver de bedste tilbud. Og i sidste ende det bedste produkt.

En god behovsbeskrivelse er vejen til succes
I de tilfælde hvor der er behov for et nyt IT-system til at løse en bestemt opgave, er offentlige myndigheder forpligtet til at gå i EU-udbud, hvis prisen overstiger en vis størrelse. EU-udbud fastlægger en hel række rammer for procedurer og tidsfrister, som skal overholdes. Men det vigtigste input er nok selve behovsopgørelsen, altså beskrivelsen af hvad der efterspørges. Hvis den er præcis og klart defineret samt afklaret med brugerne, er der gode chancer for at få et succesfuldt projekt.  

Styr på udbudsprocessen - i alle faser
Både i prækvalifikationsrunden, i udbudsrunden, når der skal skives kontrakt, og når projektet kører, er der brug for overblik, styring og konkret viden om det faglige indhold. Tetraplan kan støtte i alle faserne: Det praktiske arbejde i forbindelse med udbudet, som fx den overordnede systembeskrivelse, annoncering i EU-tidende, indhentning af tilkendegivelser, samt indstilling og valg af bydere til tilbudsrunden. Når leverandørerne er udvalgt: At skrive udbudsmaterialet, holde kontakt til de bydende, gennemlæse tilbud og tildele karakterer efter de kriterier, der er opstillet i udbudsmaterialet og lave indstilling til beslutning om valg af leverandør. Og når opgaven er i gang: Løbende projektledelse og opfølgning på kvalitet af og ændringer til de leverede ydelser.