Busplaner

Busplaner

Man kan være sikker på ballade, hvis man laver om på den kollektive busbetjening. Derfor udvikler mange bussystemer sig langsomt over tid i takt med ændret lokalisering og efterspørgsel. En ny buslinje her og en knopskydning der. I længden giver det sjældent den bedste betjening: hverken set fra kundernes eller fra et driftsøkonomisk synspunkt. Strukturreformen har mange steder været anledningen til at tage den kollektive bustransport op til revision. Og til at vurdere om noget skal laves radikalt anderledes, eller om der blot skal justeringer til.

Samlede mål for de to ejere: Kommuner og regioner
Bustrafikselskaberne er ifølge loven forpligtigede til at udarbejde fremadrettede planer for deres område. De første planer efter realiseringen af strukturreformen er udarbejdet. Det har været en særlig udfordring at formulere mål og strategier på vegne af alle de nye ejere: Kommuner og region. Samtidig har det været en udfordring at samle viden og data på en ensartet og brugbar måde indenfor de nye administrative områder.

Mange kommuner har også valgt at udarbejde busplaner - enten på eget initiativ eller i fællesskab med trafikselskabet. Motivet har nogle steder været ønsket om en mere tidssvarende betjening, andre steder et ønske om at opnå besparelser, men de fleste steder et ønske om begge dele.

Busplanen: Den individuelle løsning
Der findes ikke en fast skabelon hverken for, hvordan en kollektiv busplan i en kommune skal udformes, eller i hvilken proces den skal blive til. Derfor er der ikke to af de planer, Tetraplan har bistået med, som er ens. Vi har en værktøjskasse, der tages i brug med udgangspunkt i de konkrete behov og ønsker.

Værktøjskassen omfatter analyse af:

  • Borgernes ønsker 
  • Bussens placering i transportmarkedet
  • Serviceniveau
  • Relation mellem udbud og efterspørgsel
  • Effektivitet

Så vidt muligt tager analyserne udgangspunkt i eksisterende data, som sammenstilles på en ny måde og som anvendes refleksivt i udarbejdelsen af de konkrete forslag til ændringer i betjeningen. Vi arbejder ofte med geografiske stedfæstede data for at komme så tæt på den konkrete virkelighed som muligt.