Handicapbefordring

Særkørsler

Transport for dem med særlige behov

Kommunernes udgifter til særkørsler har økonomiske et omfang, der er på højde med udgifterne til almindelig åben lokal buskørsel. Det var konklusionen på en rapport som Tetraplan udarbejdede for kommunerne i det gamle Roskilde Amt. Udgifterne er ikke blevet mindre siden - tværtimod. Mange kommuner kender ikke det samlede omfang af særkørsler, da det ofte er spredt ud på forskellige forvaltninger og deres institutioner.

Overblik giver handlemuligheder
Der ligger en udfordring i at få et overblik over særkørslernes omfang og karakter. Derudover er der en opgave i at vurdere, om der er grundlag for en optimering ved at samtænke på tværs af kørselsopgaver. Og om kørslen kan udføres på en billigere og bedre måde - fx. ved at sætte den i udbud. Erfaringer tyder på et besparelsespotentiale på 10% ved at foretage en kørselsoptimering og yderligere 10% ved at udbyde kørslen. Tetraplan har sammen med firmaet A-2 bl.a. analyseret særkørsler i Horsens Kommune.

Brugeres behov i særkørslerne
Mennesker, der benytter særkørsler, har meget forskellige behov. Men fælles er, at de ikke kan komme rundt på egen hånd i den almindelige kollektive transport. Det kan være børn, der endnu ikke kan færdes alene i trafikken eller mennesker med midlertige eller permanente handicap. Tetraplan har gennemført både kvalitative og kvantitative analyser for at afdække nuværende og potentielle brugeres særlige behov. Hvis man vil forstå behovene og tage højde for dem i planlægningen, må man gå i direkte dialog med brugerne.