Trafikale konsekvenser

Konsekvensvurderinger

Fra viden til handling

De trafikale konsekvenser af forskellige tiltag har mange aspekter: Støj, trafiksikkerhed samt andre miljøforhold. Vi kan hjælpe både med at forudsige hvilke trafikale effekter man kan forvente, og til at vurdere som det så gik som forventet.