Effektvurderinger

Effektvurdering

Virker et tiltag, som det skal?

Der kan være lærerigt at kikke bagud. Man bliver ikke kun klogere på det, der er gennemført. Man bliver også bedre forberedt til næste gang, man laver ændringer. Svar på spørgsmål som: Virkede vejombygningen efter hensigten? Blev kampagne budskabet forstået? Skete der noget, vi slet ikke havde regnet med? Og hvorfor? er gode at blive klogere af.

Evaluering giver viden
Til størstedelen af de statslige puljemidler der i disse år uddeles til konkrete forsøgsprojekter i kommunerne, er der et krav om evaluering, så andre kan drage nytte af de erfaringer, man gør sig.  

Hvad er effekten?
Det er en stor udfordring at isolere effekten af et projekt eller initiativ. Mange effekter kan skyldes helt andre ting som økonomisk vækst, lokalisering af nye boliger og erhverv eller livsstilsændringer. Og hvornår kan man regne med, at effekten er slået igennem? Tetraplan har stor erfaring med at isolere og analysere effekter, og med at trække læringen ud af tiltag - både tekniske og kommunikative.

Metoder til effektvurdering:
Den sikreste måde at vurdere en ændring er at kende før-situationen. Tit findes før-data om trafikmængder, ventetider eller kendskab til et budskab i beslutningsgrundlaget for projektet. Men er man tidligt ude, kan man allerede før projektet samle data og viden ind, som kan give en bedre evalueringen. Metoderne afhænger helt af det, man vil måle.

... tællinger, postkort interview
Vil man måle trafikmængder, er maskinelle eller manuelle tællinger nødvendige. Ønsker man at vide mere om rejsemønstre, giver postkortanalyser kombineret med adressekodning med GIS mange analysemuligheder. Spørgeskemaer, personlige interview eller fokusgruppeinterview er gode til at identificere og forstå motiver for ændret adfærd.

Evalueringer skal tilrettelægges, så man er sikker på at få svar på det, man vil. Det kræver omhu og planlægning af spørgerammer, metode og medie. Tetraplan har gode erfaringer med at finde svar på det, der er vanskeligt at måle med gængse trafikplanlægningsredskaber.