mmfoto

Mobilitetsmodel

En nyt værktøj til at se på mobilitet

Tetraplan har indgået et samarbejde om den meget anvendte hollandske mobilitetsmodel MOVE Meter. Modellen er web-baseret og utrolig brugervenlig, og arbejder med et 'scanningsprincip', hvor brugeren let og hurtigt kan beregne konsekvenserne af forskellige ideer og tiltag ved at udføre 'hvad-hvis' analyser, samt få belyst konsekvenserne af dem.

MOVE Meter henvender sig til professionelle brugere som arbejder med temaer indenfor miljø, arealplanlægning, tilgængelighed og trafik og transport. Modellen kan anvendes på alle myndighedsniveauer, og når de relevante data er indlæst, er der hurtig og nem adgang til informationer om rejsetider, trafikforhold og emissioner, og du kan afprøve ideer som f.eks. at prognosticere effekterne af forskellige indgreb, såsom planer for landudviklingen eller indgreb rettet mod at ændre folks rejseadfærd eller egentlige ændringer i vejnettet.

Nedenfor er vist et eksempel på et tiltag, hvor et område (markeret med sorte cirkler) får tilføjet nye boliger og dermed ekstra biltrafik.

MOVE Meter tiltag

 Når de ønskede tiltag er opstillet og beregnet, kan effekterne analyseres, f.eks. ved at sammenligne trafikmængderne i basisscenariet samt scenariet med de ønskede tiltag.

MOVE Meter effekt