Parkeringsskilt

Parkeringsanalyse

Hvordan udnyttes parkeringspladserne i bykernerne bedst? Hvad betyder det for trafikken at anlægge nye eller nedlægge P-pladser? Hvem skal have førsteret til P-pladserne? Hvad mener borgerne om P-forholdene i kommunen? En parkeringsanalyse er et godt redskab, når man skal prioritere brugen af byernes begrænsede arealer og vælge hvem, der har rådighed over den hvornår og på hvilke betingelser.

Kortlægning og viden...
En parkeringsundersøgelse i sin simpleste form handler om at registrere hvilke belægningsgrader, der er på forskellige former for P-pladser. Tetraplan har gode erfaringer med at foretage registreringen med GPS. Parkering er i de fleste byer spredt rundt på en masse mindre arealer, og koblingen mellem parkerede køretøjer og lokaliteten er vigtig. Viden om hvor længe køretøjer parkerer, kan man få gennem nummerskrivning eller gennem spørgekort (postkort).

... samt brugernes ønsker og meninger
Tetraplan har også erfaringer med mere omfattende spørgeskemaanalyser om parkeringsforhold blandt parkanter, beboere og lokale erhvervsdrivende. Analyserne har givet dybtgående viden om deres parkeringsvaner, holdninger og ønsker til parkeringen. Alle, der parkerer, har en mening om forholdene, og en kortlægning af meninger og ønsker er et godt udgangspunkt for den politiske debat om P-forholdene. Og for de gode løsninger.

Vurdering af trafikken til et P-hus
P-huse og P-kældre giver flere P-pladser eller mulighed for at rydde op på torve og pladser, der i dag er fyldt op med parkerede biler. Nye P-anlæg betyder, at trafikstrømmene ændrer sig. Tetraplan har gode erfaringer med at vurdere effekterne af nye P-anlæg, og hvordan økonomien i P-anlægget kan hænge sammen.