Spørgeundersøgelser

Som man spørger, får man svar

Ofte har man behov for at spørge en masse trafikanter og borgere om, hvad de gør, eller hvad de synes. En vellykket undersøgelse afhænger af det konkrete design. Man får nemlig svar, som man spørger. Selv detaljer i spørgsmålsformuleringer kan være afgørende for, om man faktisk får svar på det, man spørger om.

Internet, papir eller telefon
Spørgeundersøgelser kan gennemføres på papirskemaer, via internettet eller som telefoninterview. Men uanset mediet, så er håndværket det samme, når man skal udarbejde et spørge-forløb, som respondenterne meningsfyldt kan gennemføre. Spørgsmålsrækkefølge, konkrete spørgsmålsformulering, valg af svarmuligheder osv. skal gennemtænkes i forhold respondenter og med selve databehandlingen for øje. Og alt sammen med udgangspunkt i den konkrete problemstilling, der ønskes svar på.

Internet spørgeskemaer er hurtigt og billigt
Internettet er en effektiv måde at indsamle mange data på en hurtig og billig måde. Efterhånden har alle adgang til nettet, og problemer med at kunne opnå repræsentative stikprøver bliver mindre og mindre. I nogle  tilfælde er det dog nødvendigt, at supplere med gammeldags papirbaserede interview eller med telefoninterview for at sikre et tilstrækkeligt antal svar.

En meget stor forskel mellem de selvudfyldte og de internet-baserede spørgeskemaer er, at man på internettet kan arbejde med filtre, der "guider" respondenten, uden at han/hun egentlig opdager det.  Det er betydelig nemmere at lave et respondent-venligt spørgeskema på internettet, end det er med de traditionelle papirspørgeskemaer.

Afdække forskellige valg: Stated Preference
Hvis man vil kende trafikanters præferencer i forskellige valgsituationer, kan man benytte Stated Preference analyser. Metoden har sin styrke, når man har behov for kendskab til hypotetiske valg - f.eks. hvordan trafikanterne vil benytte en ny infrastruktur eller, hvordan de vurderer nye services. Desuden kan den anvendes til belysning af trafikanternes værdisætning af tid. Tetraplan har i fællesskab med Hauge Consulting Group foretaget et udviklingsarbejde og en tilpasning af SP-analyser til danske forhold i forbindelse med tidsværdistudier for Transportministeriet.