OTM

Trafikmodellen for hovedstadsområdet

OTM 5 er en avanceret trafikmodel for hovedstadsområdet (centralkommunerne og de 3 tidligere hovedstadsamter), der omfatter både den kollektive trafik og bil-, cykel- og gangtrafikken. Modellen beregner trafikken og fordeling på transportmidler og ruter under givne forudsætninger vedrørende infrastrukturen og trafikbetjening samt de fremtidige byplanmæssige og demo­grafiske forhold.

Tetraplan har mere end 15 års erfaring med at bruge, fortolke og formidle resultaterne fra modellen. Og vi har udviklet store dele af modellen: senest opbygningen af den gældende modelversion 5.

OTM  beregninger
OTM er den model der benyttes til stort set alle trafikale undersøgelser i hovedstadsområdet. Både projekter der skal forbedre den trafikale infrastruktur og trafikbetjeningen.

De senere år har Tetraplan brugt modellen bl.a. til undersøgelser og vurderinger af udbygningen af motorvejsnettet omkring København, af udbygning af Metroen og en letbane i Ring 3-korridoren, til vurdering af en havnetunnel i København, til vurdering af de trafikale konsekvenser af ny byudvikling i København samt til at vurdere konsekvenserne af trængselsafgifter.

Tetraplan har også foretaget beregninger for at vurdere konsekvenserne af en betalingsring rundt om København. Læs mere om disse beregninger på København Kommunes hjemmeside www.kk.dk.