SKI

SKI-leverandør

Tetraplan er valgt som leverandør til SKI

I 2008 gennemførte Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) et EU-udbud, der nu gør det mere tilgængeligt for offentlige myndigheder og organisationer at få direkte rådgivning inden for planlægning. Kommuner og andre offentlige institutioner og selskaber kan nu indgå rådgivningsaftaler under faste kontraktformer og til faste timepriser uden at selv at skulle gennemføre et større EU-udbud.

Tetraplan er SKI leverandør på rammeaftalen om rådgivningsydelser inden for planlægning. Derfor kan kunder nu trække på Tetraplans kompetencer inden for trafikplanlægning uden at skulle gennemføre større EU-udbud.

Under rammeaftalen kan offentlige kunder købe ydelser til en fast timepris eller benytte en klippekortordning med rabat.


Tetraplan er SKI leverandør på følgende områder:

Rådgivningsydelser inden for planlægning, Trafikplanlægning
o Veje
o Havne
o Lufthavne
o Jernbaner
o Stier
o Parkering
o Kollektiv trafik
o Styring
o Søtransport
o Distribution

Rådgivningsydelser inden for planlægning, Planer
o Kommuneplaner
o Regionplaner
o Lokalplaner
o Erhvervsudvikling
o Byudvikling
o VVM-redegørelser

Vil du vide mere om udførelse af planlægningsopgaver under SKI rammeaftalen, så kontakt direktør Henrik Paag på tlf. 3373 7126 eller direktør Anette Enemark på tlf. 3373 7137.

Læs mere om SKI's rammeaftaler for rådgivningsydelser på http://www.ski.dk/.