Rapporter

Rapporter

Evaluering af forsøg med modulvogntog - Midtvejsrapport ikon-pdf
Vejdirektoratet, 2010

 

Midttrafiknettet - efterspørgsel og serviceniveau ikon-pdf
2010

 

Blinde og svagtseende i den individuelle handicapkørsel - Evaluering af et forsøg ikon-pdf
Transportministeriet, 2010

 

International persontransport i Øresundsregionen
ikon-pdf
IBU Øresund, 2009

 

International godstransport i Øresundsregionen ikon-pdf
IBU Øresund, 2009

 

Trafik i vigtige korridorer i Øresundsregionen ikon-pdf
IBU Øresund, 2009

 

TRANSvisions: Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon - Hovedrapport ikon-pdf
European commission, DG TREN, 2009

 

TRANSvisions: Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon - Sammenfatning ikon-pdf
European commission, DG TREN, 2009

 

Før biltrafikken står stille - Hvad kan den kollektive trafik bidrage med? ikon-pdf
Region Hovedstaden, 2009

 

Arbejdsnotater til Før biltrafikken står stille ikon-pdf
Region Hovedstaden, 2009

 

Trafikplan for Nordjylland - hovedrapport ikon-pdf
Nordjyllands Trafikselskab, 2009

 

Forslag til ny busbetjening i Ringsted ikon-pdf
Movia og Ringsted Kommune, 2009

 

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune - Sammenfatning ikon-pdf
Midttrafik og Randers Kommune, 2009

 

Nye bilafgifter og energiforbrug, Energi- og CO2-mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 ikon-pdf
Energiforskningsprogrammet, 2009

 

Trafik- og Miljøplan for Køge ikon-pdf
Køge Kommune, 2008

 

Bustrafikken i Køge 2009-2012 ikon-pdf
Køge Kommune, 2008

 

Bilafgifter og energiforbrug ikon-pdf
Energiforskningsprogrammet, 2008

 

Støj fra veje ikon-pdf
Miljøstyrelsen, 2007

 

Parkeringsstrategi Horsens ikon-pdf
Horsens Kommune, 2007

 

Hvad synes kunderne? - evaluering af 14 stationer ikon-pdf
DSB S-tog, 2007

 

Rammeprognose for banetrafikken 2030 ikon-pdf
Infrastrukturkommisionen, 2007

 

Blinde og svagtseendes transport ikon-pdf
Transport- og Energiministeriet, 2007

 

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap ikon-pdf
Transport- og Energiministeriet, 2007

 

Status for busbetjeningen i Horsens ikon-pdf
Horsens Kommune, 2006

 

Kommunalt støttet persontransport ikon-pdf
Kommuneforeningen i Roskilde Amt, 2006

 

Læssezoner ved Vesterbrogade ikon-pdf
Københavns Kommune, 2006

 

Busplan 2007 ikon-pdf
HUR, Københavns Kommune, 2006

 

Evaluering af parkeringsstrategi ikon-pdf
Københavns Kommune, 2006

 

Corridor Studies ikon-pdf
Baltic Gateway, 2006

 

Strategi for transportforskningen i Danmark ikon-pdf
Transport- og Energiministeriet, 2006

`